2020-07-16 08:11:44

Obvezno korištenje maski za lice ili medicinskih maski

Od 15. srpnja 2020. obvezno je korištenje maski za lice ili medicinskih maski za vrijeme trajanja proglašene epidemije bolesti COVID-19 za zaposlenike ustanova koje rade sa strankama i za stranke koje dolaze u te ustanove.

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_07_81_1521.html


Škola primijenjenih umjetnosti I dizajna