2020-08-25 08:57:02

Sufinanciranje prijevoza učenika s područja Vodnjana i Galižane u šk. god. 2020./2021.

Obavještavaju se učenici koji imaju prebivalište/boravište na području Vodnjana i Galižane, a koji će u šk. god. 2020./2021. pohađati I.-IV. raz., kako su u slučaju da vozni red HŽ-a ne bude prilagođen početku ili završetku nastave dužni dostaviti školi Zahtjev za ostvarivanje prava na sufinanciranje međumjesnog javnog linijskog prijevoza autobusom Pulaprometa d.o.o. Pula koji se nalazi u prilogu ove obavijesti. Na temelju dostavljenih Zahtjeva od Upravnog odjela za obrazovanje, sport i tehničku kulturu Istarske županije škola će zatražiti suglasnost za ostvarivanje navedenog prava.


Škola primijenjenih umjetnosti I dizajna