2020-09-03 11:55:31

Ponašanje u vrijeme pandemije koronavirusa - UPUTE

U prilogu se nalaze Upute o ponašanju u vrijeme pandemije koronavirusa kojih su se dužni pridržavati svi učenici, djelatnici i stranke.

U prilogu se nalazi i Protokol ulaska učenika u školu s posebnim naglaskom na raspored prostorija.


Škola primijenjenih umjetnosti I dizajna