2020-09-02 13:02:00

Izdavanje potvrda učenicima u novoj šk. god. 2020./2021.

U prilogu se nalaze učeničke Potvrde i Zahtjevi za izdavanje iskaznica za prijevoz.

Učeničke potvrde ispunjavaju se i ostavljaju u kutiji ispred ureda tajništva za ovjeru ili se potvrda može zatražiti e-mailom.


Škola primijenjenih umjetnosti I dizajna