2020-09-15 10:31:24

Podjela Potvrda o položenim ispitima državne mature učenika IV. raz. u jesenskom roku šk. god. 2019./2020.

Podjela Potvrda o položenim ispitima državne mature učenika IV. raz. u jesenskom roku šk. god. 2019./2020. održati će se u četvrtak 17. rujna 2020. u 13:30 sati u dvorištu Škole poštujući protuepidemijske mjere.


Škola primijenjenih umjetnosti I dizajna